0500

Sinoć sam pretukao moju vjerenicu i vjerujte da su mi osjećanja totalno pomiješana. Zaslužila jeste, ali ne znam da li sam pretjerao. Naime, došla je kod …

Sinoć sam pretukao moju vjerenicu i vjerujte da su mi osjećanja totalno pomiješana. Zaslužila jeste, ali ne znam da li